Vill du bli medlem?

Enklast är det att sätta in medlemsavgiften på 150 kr, eller 50 kr för junior under 20 år, på plusgiroummer 78 43 33-7.

Glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer, helst mobiltelefonnummer, samt födelseår. Skicka gärna ett mail till oss richardsjaktoentrepenad@gmail.com så att vi kan registrera din     e-post för utskick.

Gå gärna in på hemsidan och titta under program för kommande aktiviteter.