Viltvatten bolshus

Årets viltvattenvårdspris som utdelas av Skånska Jägarsällskapet tillföll år 2001 Svalövs Jakt och Viltvårdsförening för vårt arbete med dammen på Svenstorp - Bolshus Fälad.

Priset bestod av en tavla av Ernst Nordlind föreställande en stork.  Styrelsen beslöt att Hans Sandtman skall förse tavlan med en namnskylt samt att tavlan skall förvaras av ordföraren i föreningen. För närvarande finns tavlan hos Thage Strömberg Billeberga.