Jakter

Arrangerade jakter för medlemmar.

2018-10-27 - Drevjakt

2018-11-24 - Drevjakt

2018-12-31 - Drevjakt

2019-01-19 - Drevjakt

Vakjakt vildsvin efter anmälan

Småviltjakter räv, hare kråka: start enligt jakttid tabellen

För vidare info och anmälan kontakta Pontus Carlsson,
telefon: 070-543 43 81, carlsson1974@hotmail.com