Jakter

Arrangerade jakter för medlemmar.

2018-10-27 - Drevjakt

2018-11-24 - Drevjakt

2018-12-31 - Drevjakt

2019-01-19 - Drevjakt

Vakjakt vildsvin efter anmälan

Småviltjakter räv, hare kråka: start enligt jakttid tabellen

För vidare info och anmälan kontakta Richard Wiman,
telefon: 076-13 63 214, richardsjaktoentrepenad@gmail.com